Erzincan Otlukbeli Tarihi

Türkler Anadolu’ya yerleştikten sonra yaylak ve kışlak hayatını eskisi gibi devam ettirdiler. O dönemde Gümüşhane ve Erzincan arasındaki en tanınmış yaylak da Otlukbeli’ydi. İsmini de Otlukbeli köyünden almaktadır. Otlukbeli eskiden Karakulak adını taşıyordu.  Otlukbeli Bizanslılardan sonra Mengücek, Saltuk, Selçuklu, Moğol, İlhanlı, Kadı Burhaneddin, Erzincan Emirliği, Karakoyunlu ve son olarak da Akkoyunluların  idaresinde tarihte  birçok hadiselere konu olmuştur.

         1473 yılına gelindiğinde ise ismiyle anılan Otlukbeli Savaşı Osmanlı hükümdarı Fatih Sultan Mehmet ve Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında cereyan etmiştir. Uzun Hasan’ın Anadolu’ya hakim olmak istemesi,Osmanlı Devleti’ne karşı Venedik ile işbirliği yapması, Karamanoğullarını himayesi altına almaya çalışması ve Tokat’ı yakıp yıkması üzerine Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli’ye doğru sefere çıkmıştır. 11 Ağustos 1473 günü Anadolu Beylerbeyi Davut Paşa emrindeki Osmanlı öncü kuvvetleri ile Gavur İshak emrindeki Akkoyunlu ileri birliklerinin tesadüf muharebesi niteliğinde başlayan çatışma hızla gelişmiş ve çok kısa bir sürede meydan muharebesine dönüşmüştür. Öğle üzeri başlayan ve birkaç saat içinde meydan savaşına dönüşen iki ordunun çatışması akşam karanlığı basmadan kesin sonuca ulaşmış bulunuyordu. Savaşı Davut Paşa emrindeki Osmanlı ordusu kazandı. Böylece Osmanlı devleti sınırlarını Doğu Anadolu’ya kadar genişletmiş, aynı zamanda Doğu Anadolu’nun güvenliğini sağlamış oldu.

           Otlukbeli Doğu Anadolu Bölgesinde Erzincan iline bağlı 9 ilçeden biridir. Bayburt ve Erzincan illeri arasında bulunmaktadır. İlçe 254 km alana sahiptir. Kuzeyinde Bayburt ili ve Demirözü ilçesi doğusunda Aşkale ve Tercan ilçeleri güneyinde Çayırlı ilçesi batısında ise Demirözü ilçesi yer almaktadır. Yükseltisi 1750 m dir. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz sınırları üzerinde uzanan 120 km’lik Otlukbeli dağlarının ortalama yükseltisi 2500 m’yi aşmakta ve Çoruh-Kelkit su toplama havzası ile Karasu-Fırat havzası arasında bir su bölümü hattı oluşturmaktadır.

           Otlukbeli ilçesi 1800’lü yıllarda bucak haline getirilerek idari yönden Tercan ilçesine bağlı iken 1954 yılında Çayırlı ilçesine bağlanmıştır. 7 Haziran 1971 yılında Belediye teşkilatı kurulan Karakulak beldesinin ismi daha sonra Bakanlar Kurulunun 19 Nisan 1973 gün ve 6255 sayılı kararı ile OTLUKBELİ olarak değiştirilmiştir. Otlukbeli beldesi 9 Mayıs 1990 tarih ve 3644 sayılı kanunla ilçe olmuştur. İlçe merkezi yerleşme ile birlikte 13 köy muhtarlığı 7 mezra ve 3 kom yerleşmesinden oluşmaktadır.

           2550 nüfusa sahip olan Otlukbeli ilçesi, nüfusu hızla artan fakat hızlı göç vermesi nedeniyle nüfus artış hızı çok az cereyan etmektedir. Otlukbeli yöresinin temel geçim kaynağı coğrafi şartlardan dolayı tarım ve hayvancılıktır. Yörede hayvan yetiştiriciliği ön plandandır. Bu durumun oluşmasındaki esas rol çayırlıklar ve step doğal bitki örtüsüdür.

          Erzincan’a 148 km uzaklıkta bulunan Otlukbeli içinde ulaşım karayolu ile gerçekleşmektedir. Tüm köyleri asfalt kaplama yola ve içme suyuna sahiptir.

Kaynak: http://www.otlukbeli.gov.tr/index.php/otlukbeli-ilcemiz/tarihi.html