Pegasus Alo Bilet Hattı Pegasus Bilet Satın Alma Telefon

Pegasus Alo Bilet Hattı

İnsanoğlu bu güne kadar hangi keşfi yaptıysa, hemen hemen hepsinin özünde doğayla mücadeleye girmesi yatmaktadır. Tabi doğa her zaman galip gelmişse de insanoğlu bu mağlubiyetleri, hayatındaki deneyim adlı başlığın altına toplayarak, öğrenme aşamasını yerine getirmiştir.

Rönesans döneminin belki de mimarı sayılabilecek ünlü ressam Leonardo Da Vinci, sadece bir ressam olmasından ziyade, başarılı sayılabilecek derecede iyi bir mühendisti. 15. yüzyıl ortalarında doğan ve 16. yüzyılın ortalarında ölen Da Vinci, yaşadığı dönemde aldığı birçok desteği akıllıca kullanarak, zamanının çok çok ötesinde sayılabilecek birçok makinenin proje taslaklarını çizmiş ve bu projelerin birçoğunu yapıp, çalışır hale getirmiştir.

Da Vinci’den yaklaşık yüzyıl sonra İstanbul’da yaşamış olan Hezarfen Ahmet Çelebi, Da Vinci’nin bazı projelerine sahip olmuşsa da bunların içinde bir tanesini hayata geçirerek, dünya havacılık tarihinin temellerini atmıştır.

Hezarfen, Da Vinci’nin teoride var ettiği insanların kullanabileceği kanatların çalışma prensiplerini pratiğe aktararak, çizimlerdeki kanat yapıları ve kuşların kanat yapılarını karşılaştırmış ve en sonunda insanlık tarihinin dönüm noktalarından biri sayılabilecek bir icadın, mucidi olmuştur.

Yaptığı kanatları sırtına geçirip, Galata Kulesi’ne çıktığında, kendini ve kanatlarını Marmara Denizi tarafından esen kuvvetli lodosun insafına bırakarak, İstanbul Boğazı’nı geçip, Üsküdar’a ulaşmayı başarmıştır. Hezarfen dünya tarihine uçmayı başarabilen ilk insan olarak geçmişse de, bu atılım zaman içerisinde değişerek, bu kez İstanbul’dan çok ama çok uzak bir noktadaki iki kardeşin havacılık üzerinde başka bir hayal kurmasını tetiklemiştir.

1905 senesinde Orville ile Wilbur Wright adlı bisiklet ustası iki kardeş, Ohio’da hummalı bir çalışma içine girerek, Planör adını verdikleri bir makineyi imal etmiş ve 11 saniye boyunca 40 metre uçarak, motorlu bir uçak yapılabileceğinin sinyallerini vermişlerdir.

İşte havacılık tarihi denildiğinde akla ilk gelen bu tür somut örnekler olsa da, aslında yazımızın en başında belirttiğimiz gibi insanoğlu uçmak fikriyle alakalı birçok efsaneyi de yaratmıştır.
Bu efsanelerin en bilineni ise Pegasus’tur. Kanatları olan bir at olan Pegasus, antik dönemlerde betimlemesi yapılan en sıra dışı varlıklardan biridir.

Çünkü dönemin en hızlı ve en dayanıklı ulaşım aracı olarak bilinen atlar, aynı zamanda gücün ve zenginliğinde bir simgesi durumundaydı. Sıradan insanlar için ulaşılması oldukça güç bir varlık olan atlar, dönemin inanışı gereği adeta tanrısallaşmış bir imge halindeydi. Tabi insanoğlu böylesine harika bir varlığa, sadece kara için değil, hava için de bir özellik ekleyerek, onun kanatları olduğu zaman karadaki durumundan kat be kat bir ihtişama sahip olacağına inanmışlardı.

Pegasus Bilet Satın Alma Telefon

Günümüzde artık hava ulaşımı giderek sıradanlaşmış bir hal almaya başladı. Tabi çok kısa bir zamana kadar, hava ulaşımı yapmak sadece çok zengin kişilere ve imtiyaz sahibi olanlara has bir seyahat özelliğini taşısa da bugün gelinen noktada, artık neredeyse kara taşımacılığından bile ekonomik bazı avantajlara sahip. Tabi zaman konusu da eklenince insanlarımız artık hava taşımacılığını, kara taşımacılığına tercih etmeye başlamışlardır.

Buna rağmen hep daha iyisini istemek gibi bir huyu olan insanoğlu, zaman içerisinde ulaştığı bu kolaylığa ve rahatlığa, çok kısa bir sürede adapte olarak, bir takım isteklerini de bu hizmetlere ekleme gayreti içine düşmüştür. Hava taşımacılığı yapan şirketlerin ise gelen bu talepleri karşılamak konusundaki gayretleri gözle görülür bir hale gelmiştir.

Hava taşımacılığında havayolları şirketleri olsun sıklıkla şu sorunu çözmekle uğraşırlar; bilet değişikliği.

Çünkü dediğimiz gibi insanlarımız çağın gerektirdiği ölçülerde zamanlarına sahip çıkmaya çalışırken, erken biten ya da uzayan işlerinin sonucunda önceden almış oldukları biletlerin tarife değişiklikleri noktasında sorunlar yaşamaktadır. İşte Pegasus Havayolları bu sorunları Pegasus Bilet Değişikliği sistemi ile aşmayı başarmış ve yolcularının bu konudaki problemlerini azami şekillerde çözme gayreti içine girmişlerdir.

Başarılı bir değişim sistemi yönetimiyle oldukça ekonomik tarifelerle hizmet sunan Pegasus Havayolları, Bilet Değişikliği Sistemi ile zamanının ilerisinde bir çalışmayı hayata geçirmiştir.